Амгалангийн Адъяасүрэн

2020 оны 06 сарын 24-ны 20 цаг хүртэл түр хаагдлаа!